Cookies

Kto sme?

FINEP HOLDING SE, so sídlom Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČO 279 27 822, sme vedení na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. H 7 a FINEP SK, a.s. so sídlom Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava, IČ: 35 931 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo3576/B, Oddiel: Sa.

Sme skupina FINEP.

Naše kontaktné údaje sú:

E-mail: gdpr@finep.sk

Na tomto webe pracujeme s cookies. Viac sa o tom môžete dočítať v tomto dokumente.

 

Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odošle do prehliadača, respektíve vášho zariadenia, z ktorého si naše webové stránky prezeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám rozoznať vás a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, analyzovať vaše správanie, zobraziť vám určitý obsah atď. Viac k jednotlivým cookies píšeme dole.

 

Aké typy cookies používame?

  • Technické, funkčné - tie sú nutné na to, aby sme vám zobrazili webové stránky, aby vám fungovali tak, ako majú, alebo aby sme vedeli, že ste nám udelili/neudelili súhlas so spracovaním cookies a pod.
  • Analytické - tieto nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú webové stránky z hľadiska správania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť.
  • Marketingové - vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok.

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete v tabuľke v závere tohto dokumentu.

 

Na základe čoho cookies spracovávame?

S technickými a funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli bezpečne a správne poskytnúť.

Analytické a marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu. Toto spracovanie nám znemožníte tým, že nám súhlas nedáte, ako aj nastavením prehliadača, pomocou nastavenia cookies lišty alebo prezeraním v anonymnom režime.

 

Ako sa dá zabrániť využívaniu cookies?

Najjednoduchší spôsob, ako práci s cookies zabrániť, je nastavením prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu/blokácii cookies nájdete tu:

Dovolíme si doplniť, že nastavenie treba vykonať pri každom zariadení (telefón, tablet, počítač) zvlášť.

 

Kto pre nás cookies spracováva?

  • poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.
  • poskytovateľ služby Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Ltd., sídlom 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.
  • poskytovateľ služby Sklik – spoločnosť Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.
  • poskytovateľ služby Smartsupp – spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., sídlom Šumavská 31, 602 00 Brno, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.

 

Ďalej by sme chceli zmieniť:

Ak ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tabuľke dole.

Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovávaniu mimo EÚ, tak na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami), napríklad v prípade poskytovateľa Google alebo Facebook.

Nemáme vymenovaného poverenca na ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679) právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a dať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania; v určitých prípadoch môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov; požadovať výmaz alebo uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo svoje nároky vymáhať súdne.

 

Přehled cookies která využívá pouze skupina FINEP

NázevTypExpiraceCo dělá (účel)
PHPSESSIDTechnickáPři zavření prohlížečeNutné cookie identifikujúce návštevu používateľa na webe a udržujúce previazanosť medzi jednotlivými navštívenými stránkami.
cookies_configTechnická180 dníNutné cookie obsahujúce informáciu o tom, ku ktorým kategóriám cookies ste nám dali súhlas.
scrollTechnickáPři zavření prohlížečeObsahuje informáciu o tom, o koľko bola stránka posunutá pred odchodom na inú stránku. Pri návrate späť pomáha používateľovi vrátiť sa na rovnaké miesto stránky.
top_info_close_xxxxxxxxTechnickáPři zavření prohlížečeObsahuje informáciu o tom, že používateľ zavrel informačný pruh a na ďalšej stránke ho už nechce zobrazovať. Pruhov a teda aj cookies môže byť viac, xxxxxxxx je označenie konkrétneho informačného pruhu.
stats_idAnalytická300 dníObsahuje identifikáciu používateľa pre analýzu návštevnosti a správania používateľa na webe. Vďaka takto získaným informáciám potom môžeme webové stránky ďalej vylepšovať.
stats_bufferAnalytickáPři zavření prohlížečeDo tohto cookie sa dočasne zbierajú dáta na analýzu návštevnosti a správania používateľa, skôr než sa odošlú na spracovanie.

 

 

Přehled cookies která využívá skupina FINEP společně se třetími stranami

NázevTypTřetí stranaExpiraceCo dělá (účel)
_gaMarketingová, analytickáGoogle Marketing Platform2 rokyID návštevníka
_gidMarketingová, analytickáGoogle Marketing Platform24 hodínID návštevníka
_dc_gtm_Marketingová, analytickáGoogle Marketing Platform1 minútaObmedzenie rýchlosti požiadaviek
_gac_Marketingová, analytickáGoogle Marketing Platform90 dníInformácie o kampani
_ga_ Marketingová, analytickáGoogle Marketing Platform2 rokyInformácie o návšteve
_gcl_auMarketingová, analytickáGoogle Marketing Platform90 dníInformácie o konverziách
test_cookieMarketingováGoogle DoubleClick15 minútTest, či má používateľ povolené cookies
IDEMarketingováGoogle DoubleClick2 rokyPersonalizácia reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach
RULMarketingováGoogle DoubleClick1 rokKontrola, či sa reklama na webe zobrazila správne
_fbpMarketingováFacebook90 dníInformácie o návštevách naprieč stránkami
sidMarketingováSeznam.czPri zatvorení prehliadačaPersonalizácia reklamných oznámení
APNUIDMarketingováSeznam.cz30 dníPersonalizácia reklamných oznámení
KADUSERCOOKIEMarketingováSeznam.czPri zatvorení prehliadačaPersonalizácia reklamných oznámení
ssupp.vidAnalytickáSmartsupp6 mesiacovID návštevníka
ssupp.visitsAnalytickáSmartsupp6 mesiacovPočet návštev
SL_C_23361dd035530_KEYAnalytickáSmartsupp2 rokyProjektový kľúč
SL_C_23361dd035530_SIDAnalytickáSmartsupp2 rokyID aktuálnej relácie
SL_C_23361dd035530_VIDAnalytickáSmartsupp2 rokyID návštevníka

 

 

Prajete si zmeniť udelený súhlas?

Kliknite sem