Postup pri kúpe bytu a jeho financovania Danubius One

Postup je s klientom konzultovaný pri začatí rokovania o kúpe.

1.

Nezáväzná ústna rezervácia

Rezervácia je platná po dobu troch dní.

2.

Rezervačná zmluva

Zmluva, ktorou predávajúci rezervuje predmet kúpy/predaja kupujúcemu, presne špecifikuje predmet prevodu a jeho konečnú cenu, vrátane stanovenia výšky rezervačného poplatku.

3.

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva, ktorá presne špecifikuje predmet a podmienky prevodu a jeho konečnú cenu.

4.

Kúpna zmluva

Zmluva, ktorou sa predmet kúpy/predaja prevádza z predávajúceho na kupujúceho, presne špecifikuje predmet prevodu a jeho konečnú cenu.

Splátkový kalendár

 ČiastkaSplatnosť
Rezervačný
poplatok
3 000 EURsplatný do 3 pracovných dní od podpisu rezervačnej zmluvy, je súčasťou kúpnej ceny
Záloha20 % z kúpnej ceny

splatná do 20 (dvadsiatich) kalendárnych dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve

Doplatok80 % z kúpnej ceny (zápočet rezervačného poplatku)

splatný do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od zaslania Výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na +421 902 207 207 alebo prostredníctvom online formulár.

Ponúkame Vám tiež služby našich finančných špecialistov, ktorý vám poradia s financovaním vášho nového bývania.