Postup pri kúpe bytu a jeho financovania

Postup je s klientom konzultovaný pri začatí rokovania o kúpe.

1.

Nezáväzná ústna rezervácia

Rezervácia je platná po dobu troch dní.

2.

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva, ktorá presne špecifikuje predmet a podmienky prevodu a jeho konečnú cenu.

3.

Kúpna zmluva

Zmluva, ktorou sa predmet kúpy/predaja prevádza z predávajúceho na kupujúceho, presne špecifikuje predmet prevodu a jeho konečnú cenu.

Splátkový kalendár

 ČiastkaSplatnosť
Rezervačný poplatok    3 000 EURsplatný do 3 pracovných dní
Doplatok100% z kúpnej ceny (zápočet rezervačného poplatku)

splatný do 20 (dvadsiatich) kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o prevode vlastníckého práva

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na +421 902 207 207 alebo prostredníctvom online formulár.

Ponúkame Vám tiež služby našich finančných špecialistov, ktorý vám poradia s financovaním vášho nového bývania.