#

Inflačnú doložku neuplatňujeme.
Cena bytu je konečná!

S inflačnou doložkou sa v súčasnej dobe môžete stretnúť v Zmluve o budúcej zmluve. S infláciou okolo 15% je nárast kúpnej ceny enormný a veľakrát pre klientov ťažko riešiteľný.

 

FINEP inflačnú doložku klientom v zmluvách neuplatňuje!

Klienti s našimi predajcami podpíšu Zmluvy už s pevne stanovenou kúpnou cenou. Tá sa vie navýšiť iba v prípade, že si klient vyberie nadštandardné vybavenie bytu alebo by nebola dodržaná predávaná výmera bytu.
Cena už dokončených jednotiek, ktoré boli exkluzívne zaradené do predaja až po ich finalizácii, je definitívna.

 

Klientom garantujeme cenu kupovanej nehnuteľnosti.

Na Slovenskom trhu sme od roku 2006  a máme za sebou viacero úspešných projektov. Preto sa radíme medzi developerov, ktorí si stoja za svojimi zmluvami a chránime tak klientov od dodatočného navýšenia zmien a navyšovaním hypoték.